ประชุมชี้แจงการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2564

ประชุมชี้แจงการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2564


– นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี้แจงชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

%d bloggers like this: