ติดตามการอ่อนออกเขียนได้ โรงเรียนแม่ตะละวิทยา

ติดตามการอ่อนออกเขียนได้ โรงเรียนแม่ตะละวิทยา


– นางพรมเมือง เทวตา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 นิเทศติดตามการอ่านออกเขียนได้และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป พร้อมทั้งอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง (รชฏ/ภาพ-ข่าว)

 

%d bloggers like this: