ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ปีงบประมาณ 2564

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ปีงบประมาณ 2564


– นายพิสิฐ ไชยชนะ เป็นประธานเปิดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 ต.ค.2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการร์ สพป.เชียงราย เขต 2

%d bloggers like this: