มอบโรงอาหารเครดิตยูเนี่ยนอิ่มใจ โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา

มอบโรงอาหารเครดิตยูเนี่ยนอิ่มใจ โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา

– นายพิสิฐ ไชนชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญส่งมอบโรงอาหาร ในโครงการก่อสร้างโรงอาหารเครดิตยูเนี่ยนอิ่มใจ เนื่องในงานวันเครดิตยูเนี่ยนสากล ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 โดยชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ

 

%d bloggers like this: