บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเขตฯ

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเขตฯ


– น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นำสมาชิกในกลุ่มฯ ร่วมถวายอาหารคาว-หวาน สักการะบูชาพระพุทธวิโมกข์ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตา-ยาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเขตฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานต่อไป

 

%d bloggers like this: