ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ รายงานผล KRS:KPI Report System

ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ รายงานผล KRS:KPI Report System

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (KRS : KPI Report System) ประจำปีงบประมาณ 2563 วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

 

 

%d bloggers like this: