ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์ รางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์ รางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ. สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู ครั้งที่1/2563 วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

 

%d bloggers like this: