จัดการปัญหาพฤติกรรมรุนแรง กลั่นแกล้ง รังแกผู้อื่น (Bully)

จัดการปัญหาพฤติกรรมรุนแรง กลั่นแกล้ง รังแกผู้อื่น (Bully)


– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการ ปัญหาพฤติกรรมรุนแรง กลั่นแกล้ง รังแกผู้อื่น (Bully) ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

%d bloggers like this: