โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบ

05-10-63 school
%d bloggers like this: