โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สร้างโดมหลังคา 10 ล้านบาท

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สร้างโดมหลังคา 10 ล้านบาท


– นายธนากร วรากุลพิชัย ผอ.โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2563 โดยอนุญาตให้ใช้พื้นที่ของโรงเรียนสร้างโดมหลังคา งบประมาณ 10 ล้านบาท สร้างลู่วิ่งด้วยแผ่นพื้นยางพารา สนามกีฬาโรงเรียน จ้างครูจ้างสอนทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ และเปลี่ยนตำแหน่งเป็นรองผอโรงเรียน ใช้งบอุดหนุนของโรงเรียน จำนวน 2 ตำแหน่ง วิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาเอกคอมพิวเตอร์ เห็นชอบเสนอครูณัฐชัย ปอหยู เป็นผู้แทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษา นำรายชื่อเสนอเขตพื้นที่แต่งตั้งต่อไป (ธนากร/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: