คณะทำงานสรุปผลโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

คณะทำงานสรุปผลโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล


– น.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายบัณฑิต ไชยวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมเป็นคณะทำงานประชุมเชิงปฏิบัติการการสรุปผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 30 ก.ย.-1 ต.ค.2563 ณ โรงแรมกุยบุรี โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์ (พรทิพา/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: