ประชาสัมพันธ์โปรแกรมโปรแกรมผู้ดำเนินการคัดกรองและผู้ให้บริการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย ประชาสัมพันธ์โปรแกรมโปรแกรมผู้ดำเนินการคัดกรองและผู้ให้บริการ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการเพื่อบริการสอนเสริมให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษใช้ในการสืบค้นข้อมูลเลขที่ผู้ดำเนินการคัดกรองและรหัสผู้ให้บริการรวมถึงการพิมพ์ผิดพิบัติในกรณีที่เกียรติติบัตรสูญหายหรือไม่ได้รับ

ตามเอกสารแนบ

30-09-63 pr

 

%d bloggers like this: