นายกฯสื่อมวลชนจ.ภูเก็ต สร้างห้องสมุดให้โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า

นายกฯสื่อมวลชนจ.ภูเก็ต สร้างห้องสมุดให้โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า


– คุณวัชราพร ญาณโกมุท นายกสมาคมสื่อมวลชนภูเก็ต รับเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสมุดให้โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า ต.วาวี องแม่สรวย จ.เชียงราย ด้วยงบประมาณ 200,000 บาท เริ่มโครงการแล้ว เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาต่อไป (พิมพ์พิชชา/ภาพ-ข่าว)

 

%d bloggers like this: