กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ เห็นชอบการเรียนทักษะชีวิต

กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ เห็นชอบการเรียนทักษะชีวิต


– เด็กนักเรียนของแม่อ้อประชารัฐ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย เริ่มการเรียนทักษะชีวิต(ว่ายน้ำพื้นฐาน) หลังจากการรอคอยมานาน covid-19 ผ่อนคลาย ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2563 (สันต์/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: