ผลการพิจารณาการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ

ผลการพิจารณาการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ดาวน์โหลดเอกสาร

23-09-63 pr
%d bloggers like this: