พัฒนาการวิจัยโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

พัฒนาการวิจัยโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล


– วันที่ 2 ของการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการวิจัยโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เชียงราย เขต 2 ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ชื่นชม เชียงราย เขต 2 สุดยอด ยกความเก่งการทำวิจัยและการนำเสนอให้ น.ส.รัษฎา อภิวงศ์งาม ศึกษานิเทศก์ และทีมงานพี่น้องชาวเชียงราย เขต 2 ทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจนทำให้เกิดผลงานในวันนี้ สพป.เชียงราย เขต 2 เยี่ยมจริงๆ (พรทิพา/ภาพ-ข่าว) 👍👍👍

%d bloggers like this: