เปิด (Symposium) 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

เปิด (Symposium) 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล


– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยการนำเสนอนวัตกรรมภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการบริหารจัดการ จำนวน 18 โรงเรียน

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน 19 โรงเรียน และนวัตกรรมด้านการบริหารระดับดีเยี่ยมร่วมเสวนาบนเวที จำนวน 3 โรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอนระดับดีเยี่ยม จำนวน 3 โรงเรียน โดยท่านประธานและคณะผู้บริหารให้เกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจโรงเรียนที่มาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2563 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 (พรทิพา/ภาพ-ข่าว)

 

 

%d bloggers like this: