ประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก


– นายจตุรงค์ เทสมุทร ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ องแม่สรวย จ.เชียงราย นางสาวจุฑาธิบดิ์ กุลดี ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย และนางวรลักษณ์ จันทร์เนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง มาประเมินเมื่อวันที่ 17 ก.ย.2563 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (วรลักษณ์/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: