ปลุกพลังเด็กไทย KID + หยุดการ Bully ในโรงเรียน

ปลุกพลังเด็กไทย KID + หยุดการ Bully ในโรงเรียน


– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ ค่ายปลุกพลังเด็กไทย KID + หยุดการ Bully ในโรงเรียน เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

มีนักเรียนระดับมัธยมจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่สรวย เข้าร่วมจำนวน 80 คนโดยมีนักจิตวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 และ เขต 2 และนักจิตวิทยา โรงพยาบาลอำเภอแม่สรวย ร่วมเป็นวิทยากร

จัดโดยสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอแม่สรวย เมื่อวันอังคารที่ 15 ก.ย.2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: