มอบห้องน้ำ-เครื่องกรองน้ำ ให้โรงเรียนดีที่ปลายดอย

มอบห้องน้ำ-เครื่องกรองน้ำ ให้โรงเรียนดีที่ปลายดอย


– นายจักริน เมืองใจหล้า ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว(โรงเรียนดีที่ปลายดอย) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต แบบ Active Learning มีทีมงานวิทยากรจากโรงพยาบาลแม่สรวย มูลนิธิกู้ภัยแสงแก้ว และขอขอบคุณนายโสภณ ฐานันดร นายก อบต.เจดีย์หลวง สโมสรโรตารี่แม่จัน ได้ส่งมอบห้องน้ำนักเรียนจำนวน 4 ห้อง

เครื่องกรองน้ำชุดใหญ่ รวมมูลค่า 216,000 บาท ให้ไว้กับทางโรงเรียน ณ หอประชุมอินศรีไกร โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว(โรงเรียนดีที่ปลายดอย) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (จักริน/ภาพ-ข่าว)

 

%d bloggers like this: