พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน


– นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในโรงเรียน ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2 ครูในพื้นที่อำเภอ พาน เวียงป่าเป้า รวมจำนวน 75 คน โดยมีนายปกาศิต อนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า นางสาวอาจารี หวายคำ ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ และตัวแทนองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรการอบรม วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

 

 

%d bloggers like this: