พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในโรงเรียน ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 ครูในพื้นที่อำเภอ แม่สรวย ป่าแดด แม่ลาว รวมจำนวน 72 คน โดยมีนายปกาศิต อนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า นางสาวอาจารี หวายคำ ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ และตัวแทนองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรการอบรม วันที่ 12 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 (หัสดิน-ภาพ/ลัดดาวรรณ-ข่าว)

%d bloggers like this: