โรงเรียนแม่ตะละวิทยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ Team For Education

โรงเรียนแม่ตะละวิทยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ Team For Education


– นางณภัทร นวลจีน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงรา เขต 2 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนแม่ตะละวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ได้เข้าร่วมนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการ Team For Education ของศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) เมื่อวันนี้ 11 ก.ย. 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม (ณภัทร/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: