ร่วมประชุมสหพันธ์ครูภาคเหนือ จ.พะเยา

ร่วมประชุมสหพันธ์ครูภาคเหนือ จ.พะเยา


– นายระพิพงษ์ ไชยลังกา ประธานสมาพันครูเชียงราย เขต 2 เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงรายนำกรรมการร่วมประชุมสหพันธ์ครูภาคเหนือ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ก.ย.2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด (ชัชวาล/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: