กิจกรรม “อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่” วัดต้นยาง อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

กิจกรรม “อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่” วัดต้นยาง อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

– นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาว เป็นประธานเปิด “งานอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่” โดยมีนายนวภัทร หมื่นองค์ ผอ.โรงเรียนบ้านต้นยาง นำนักเรียนไปร่วมกิจกรรม “งานอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” ณ วัดต้นยาง อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (นวภัทร/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: