3 ตัวอย่างโรงเรียนที่ทำ TSC คลิปสั้น

4 ตัวอย่างโรงเรียนที่ทำ TSC คลิปสั้น ได้ตรงโจทย์ ตามที่ สพฐ. กำหนดให้ขับเคลื่อนกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศประจำปี 2563 ในการทำกิจกรรมเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: