รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมกิจกรรมยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านต้นยาง

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมกิจกรรมยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านต้นยาง

– นายนวภัทร หมื่นองค์ ผอ.โรงเรียนบ้านต้นยาง อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ต้อนรับนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มาให้กำลังใจและเยี่ยมชมกิจกรรมยุวเกษตรกรของโรงเรียนบ้านต้นยาง เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2563 (นวภัทร/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: