เป็นวิทยากรอบรมดูแลสุขภาพจิตของนักเรียน

เป็นวิทยากรอบรมดูแลสุขภาพจิตของนักเรียน

– นางณภัทร นวลจีน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมการดูแลสุขภาพจิตของนักเรียน มีผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมอบรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพาน อ.พาน จ.เชียงราย (ณภัทร/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: