นำเสนอนวัตกรรม 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ

นำเสนอนวัตกรรม 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ


– น.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมงานนำเสนอนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) เมื่อวันอังคารที่ 8 ก.ย.2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเชียงราย (สันต้นเปา) (พรทิพา/ภาพ-ข่าว)

 

%d bloggers like this: