โรงเรียนแม่ตะละวิทยา เป็นตัวแทนร่วมโครงการ Team For Education (TFE)

โรงเรียนแม่ตะละวิทยา เป็นตัวแทนร่วมโครงการ Team For Education (TFE)


– เมื่อวันนี้ 8 ก.ย. 2563 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม นางณภัทร นวลจีน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนแม่ตะละวิทยา และโรงเรียนบ้านโฮ่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ได้เข้าร่วมนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการ Team For Education (TFE) ในปีนี้ทีมโรงเรียนแม่ตะละวิทยาได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงราย ปีที่ 2 เข้ารับการคัดเลือกระดับภาค ในวันที่ 11 ก.ย.2563 นี้ (ณภัทร/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: