อ.กตปน.ศูนย์ฯ อ.ป่าแดด ติดตามคุณภาพ-มาตรฐานการศึกษา

อ.กตปน.ศูนย์ฯ อ.ป่าแดด ติดตามคุณภาพ-มาตรฐานการศึกษา


– นายถวิล สุริยะ ผอ.โรงเรียนบ้านวังวิทยา ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ติดตามฯ โรงเรียนบ้านโปง โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 2 ก.ย.2563 (กันติทัต/ภาพ-ข่าว)

 

%d bloggers like this: