ประชุมพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตฯ

ประชุมพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตฯ


– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปี 2563 เพื่อสร้างความเป็นเลิศในทุกๆด้าน จัดระหว่างวันที่ 2-3 ก.ย.2563 ณ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไชด์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

 

%d bloggers like this: