คณะกรรมการฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา


– นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ออกประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในเขต อ.แม่ลาว จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านดงมะดะ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา โรงเรียนบ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี) โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา ณ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อ.แม่ลาว เมื่อวันที่ 1 ก.ย..2563 (ภาพร/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: