คณะกรรมการฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ออกประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในเขต อ.เวียงป่าเป้า จำนวน 8 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า โรงเรียนบ้านหนองยาว โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง โรงเรียนบ้านสัน โรงเรียนบ้านลังกา โรงเรียนบ้านป่าตึง โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2563 (ดวงแก้ว/ภาพ-ข่าว)

 

 

%d bloggers like this: