รางวัลครุฑทองคำข้าราชการพลเรือนดีเด่น จ.เชียงราย ปี 2562

รางวัลครุฑทองคำข้าราชการพลเรือนดีเด่น จ.เชียงราย ปี 2562


– นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ ครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดเชียงราย(ระดับประเทศ) ประจำปี 2562 ให้กับนายเกียรติศักดิ์ อุตชี ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยกล้า อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2563 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (เกียรติศักดิ์ /ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: