แจ้งปรับปรุงปฏิทินการดำเนินงานของสถานศึกษาและคุณครูสามารถดำเนินการผ่านระบบ

แจ้งปรับปรุงปฏิทินการดำเนินงานของสถานศึกษาและคุณครูสามารถดำเนินการผ่านระบบ cct.thaieduforall.org ได้แล้ว ดังนี้ https://cct.thaieduforall.org/
 
(1) พิมพ์ใบแจ้งผลการรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ตามแบบฟอร์ม นร.08 และ บันทึกใบสำคัญรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค ตามแบบฟอร์ม นร.06 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
*สถานศึกษาต้องดำเนินการจ่ายเงินให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคภายใน 20 วันทำการหลังจากระบบเปิดให้บันทึกใบสำคัญรับเงิน นร.06
.
(2) ดำเนินการคืนเงินเงินค่าครองชีพ กรณี นักเรียนที่ไม่มีตัวตน ย้าย ลาออก เสียชีวิตกลับมายัง กสศ. ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org ในรูปแบบ Bill Payment เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. – 30 ก.ย.’ 63
* สำหรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขในส่วนของค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2562 มีการขยายเวลาให้ดำเนินการจ่ายให้แล้วเสร็จพร้อมกับนักเรียนกลุ่มเก่าภาคเรียนที่ 1/2563
.
(3) บันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง และ การมาเรียน ของนักเรียนทุนเสมอภาคได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-079-5475 กด 1

%d bloggers like this: