พิษณุ ตุลสุข สมัครเข้ารับการสรรหาฯ ตำแหน่งเลขาธิการ สกสค.

พิษณุ ตุลสุข “คนโอบฟ้า อุ้มดิน” ขออาสารับใช้ ดูแลมวลครู เพื่อครู-เพื่อเด็ก (ขอ 1 ไลค์ 1 แชร์ เป็นกำลังใจ) เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ นายพิษณุ ตุลสุข คุณภาพของเด็กไทย คือ หัวใจคนเป็นครู หัวใจ สกสค. คือ ครู เรามีครูในหัวใจ สกสค. เพื่อครู ครูเพื่อชาติ และอนาคตประเทศไทย

 

%d bloggers like this: