ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์บุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

7 ถนน พหลโยธิน ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250

โทรศัพท์ 053 739 133

อีเมล์

 

 

Visits: 130