ประกาศผลการพิจารณา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคคลากรทางการศึกษาอื่น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2

plan
%d bloggers like this: