พัฒนาทรัพยากรบุคคลและนิติการสู่มืออาชีพ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลและนิติการสู่มืออาชีพ

https://qrgo.page.link/PpwC7


– นางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและนิติการ สู่ความเป็นมืออาชีพ สังกัด สพฐ. ระหว่างวันที่ 23-26 ส.ค.2563 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง (ยุพิน/ภาพ-ข่าว)


 

 

 

%d bloggers like this: