ประชุมพัฒนาบุคลากรจัดทำข้อมูล DMC-BOBEC-EMIS

ประชุมพัฒนาบุคลากรจัดทำข้อมูล DMC-BOBEC-EMIS


– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ 1 ภาคเช้า อ.พาน-อ.เวียงป่าเป้า รุ่นที่ 2 ภาคบ่าย อ.ป่าแดด-อ.แม่ลาว-อ.แม่สรวย มีครูผู้รับผิดชอบ หรือธุรการโรงเรียน จำนวน 146 คน เข้าประชุม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ส.ค.2563 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

%d bloggers like this: