ประชุมสร้างเครือข่ายฯโดยใช้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน

ประชุมสร้างเครือข่ายฯโดยใช้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน


– ดร.สุทัด จันทะสินธุ์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย น.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัด ของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน ระหว่าง วันที่ 21-22 ส.ค.2563 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

 

%d bloggers like this: