อ.ก.ต.ป.น.ศูนย์ฯตำบลเจดีย์หลวง-ท่าก๊อ ติดตามคุณภาพการศึกษา

อ.ก.ต.ป.น.ศูนย์ฯตำบลเจดีย์หลวง-ท่าก๊อ ติดตามคุณภาพการศึกษา


– คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(อ.ก.ต.ป.น.) ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต.เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ ซึ่งนำโดยท่านประธานศูนย์ฯ ได้เข้ามาติดตามตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนบ้านดินดำ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ทางโรงเรียบ้านดินดำต้องขอขอบพระคุณท่านประธานศูนย์พร้อมคณะ ที่ได้เข้ามาติดตามตรวจสอบคุณภาพในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 21ส.ค.2563 (ดำริ/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: