ประชุมเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2563)

ประชุมเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2563)
นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2563) เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มี.ค.2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (พรทิพา/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: