สอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ ศูนย์ HCEC ประจำภาคเหนือ

สอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ ศูนย์ HCEC ประจำภาคเหนือ


– นางณภัทร นวลจีน ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สพป.เชียงราย เขต 2 นำครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 54 คน เข้าสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ

โดยการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าสอบผ่านระบบ DEEP จากนายสุวิทย์ บั้งเงิน ศึกษานิเทศก์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT และกลุ่มพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา ที่ช่วยแจ้งข่าวสารการสอบ

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวในการจัดสอบครั้งนี้เป็นอย่างสูง ขอบคุณผู้บริหาร และคณะครูที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ระหว่างวันที่ 15-16 ส.ค.2563 ณ ศูนย์ HCEC ประจำภาคเหนือ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย (ณภัทร์/ภาพ-ข่าว)

 

%d bloggers like this: