บันทึกวิดีโอส่งประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี

บันทึกวิดีโอส่งประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี


– นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางพิมพ์รดา ธิป้อ นักวิชาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ได้ดำเนินการส่งเสริม นิเทศติดตาม กิจกรรมความมีวินัยลูกเสือ เนตรนารี

พร้อมร่วมเป็นกำลังใจนายสนิท นันทชัย ผอ.โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ที่กำกับการถ่ายทำให้เป็นไปตามหลักเกณ์การประกวด ในการถ่ายทำวิดีโอการสวนสนามของ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และเนตรนารีสามัญ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

เพื่อส่งประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ขอบคุณ นายประกอบ สนมฉ่ำ ผอ.โรงเรียนบ้านร้องบง อ.แม่สรวย ว่าที่ร.ต.มงคล กันติ๊บ ผอ.โรงเรียนบ้านสัน อ.เวียงป่าเป้า ร่วมเป็นคณะกรรมการในครั้งนี้… (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: