ศูนย์สันสลีศรีเวียง มอบเงินช่วยเหลือ 3 โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย

ศูนย์สันสลีศรีเวียง มอบเงินช่วยเหลือ 3 โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย


– ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง โดยการนำของนายบุญธรรม บุญมา ผอ.โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ประธานศูนย์เครือข่ายฯ พร้อมตัวแทนท่านผู้บริหารโรงเรียน ได้เข้าไปให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือ

โรงเรียนบ้านโฮ่ง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา32(บ้านสาขันหอม) และโรงเรียนบ้านป่าสัก อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา มอบเมื่อวันที่ 10 ส.ค.2563 (ทีมเลขาฯ/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: