รณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่

รณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่
น.ส.สมพิศ อินต๊ะรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 ถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานกลุ่มต่างๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ ให้ความรู้ความเข้าใจการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ทิ้งให้ถูกที่ถังสีเขียวทิ้งเศษอาหาร ถังสีเหลืองทิ้งขยะรีไซเคิ้ล ถังสีน้ำเงินทิ้งขยะทั่วไป ถังสีแดงทิ้งขยะอันตราย

ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง ลดการใช้ถุงพลาสติก ใช้กระเป๋าผ้า ใช้วัสดุธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณหน้าห้องกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 (พิมพ์รดา/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: