วิดีโอแนะนำสำหรับการทำแบบทดสอบ Versant by Pearson

วิดีโอแนะนำสำหรับการทำแบบทดสอบ Versant by Pearson สำหรับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา (ผอ.เขต /รองผอ.เขต /ศึกษานิเทศก์)
 
Versant Test Taking Tips
 
 

%d bloggers like this: