โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ บุคลากรฯ-ครูภาษาอังกฤษ ระดับประถม-มัธยมศึกษา

เรียน ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือ สพป.เชียงราย เขต 2 ที่ 04044/ว2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563

เรื่อง โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ บุคลากรทางการศึกษา โดยข้อสอบ Versant กระทรวงศึกษาธิการ การเตรียมความพร้อม สำหรับผู้เข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบ Versant

1.เตรียมบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ เพื่อแสดงตัวตนของผู้สอบ
2.ผู้เข้สอบต้องมีเมล์ ที่ลงท้ายด้วย @OBFC ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ Deep ให้เรียบร้อย
3.ผู้เข้าสอบต้องทำการปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือ ไม่แนะนำให้ตั้งระบบสั้น หรือปิดเสียง
4.ผู้เข้าสอบทำการตรวจสอบอุปกรณ์ฟัง แป้นคีย์บอร์ต ว่าสามารถมองเห็นตัวอักษรชัตเจนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ดังรูป
5.ไมโครโฟนควรห่างจากริมฝีปาก 3-5 ชม. ระหว่างการสอบ ไม่อนุญาตให้ผู้สอบใช้มือจับไมโครโฟน
6.ผู้สอบมีเวลา 5 นาที ในการฟังคำแนะนำก่อนการสอบ
7.ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบจดโน๊ต ระหว่างสอบ
8.หากเกิดข้อข้ตข้องระหว่างสอบ ขอให้ผู้เข้าสอบ ส่งสัญญาณโดยการ ยกมือ งตใช้เสียง
9.หากผู้สอบทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลา ขอให้นั่งอยู่กับที่ และไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

ดังนั้น จึงแจ้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ที่จะเข้าสอบ) ดำเนินการ ดังนี้
1.กรอกข้อมูลเพื่อการจัดทำอีเมล์ @OBEC (ที่ต้องลงะทะเบียนผ่านระบบ DEEP ดังกล่าว)
2.เข้าร่วมกลุ่มไลน์ DEEP4E. (เพื่อการประสานงานการลงทะเบียนระบบ DEEP) (ตามลิงก์ หรือ QR Code ที่กำหนดให้) กรอกข้อมูลเพื่อจัดทำอีเมล์ @OBEC เข้าร่วมกลุ่มไลน์ DEEP4E.

https://forms.gle/qkao6gq3cDSXGs5g8

https://line.me/R/ti/s/YsRyQGUhRG

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
ศน.สุวิทย์ บั้งเงิน (089-9984328) (ผู้รับผิดชอบระบบ DEEP ระดับเขตพื้นที่ : สพป.เชียงราย เขต 2)

https://qrgo.page.link/4vK3L

%d bloggers like this: